Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Historie společnosti

Historie společnosti

Společnost AUDIT CONSULT, a.s. působí v České republice od roku 1991. Byla založena společností Konzulta Brno, a.s., rakouskou účetní a daňovou kanceláří Geyer & Geyer společně s dvěma auditorkami - Ing. Věrou Valovou a Ing. Miladou Hledíkovou. Hlavním předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a zpracování mzdové a personální agendy pro klienty, účetní, ekonomické a organizační poradenství.

V roce 1994 byla založena dceřinná společnost AUDIT CONSULT Brno, s.r.o.. Těžiště činnosti této společnosti spočívá v poskytování auditorských služeb a daňového poradenství. Společnost je zapsána do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky – osvědčení č. 107.
Obě společnosti mají sídlo v Brně s působností po celém území republiky.

V roce 2007 vznikla společnosti AUDIT CONSULT ABL s.r.o., ve které má AUDIT CONSULT, a.s. 25% podíl. Tato společnost sídlí ve Znojmě. Hlavním předmětem její činnosti je auditorská činnost a ekonomické poradenství. Společnost je zapsána do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky – osvědčení č. 479.