Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Vedení mzdové a personální agendy

Standardně zajišťujeme pro své zákazníky tyto činnosti:
 • přihlášky nově vzniklé organizace u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • přihlášky nově nastupujících zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • vyhotovení platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců
 • zpracování vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • odhlašování odcházejících zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • zpracování zápočtových listů odcházejícím zaměstnancům

V případě zájmu poskytuje naše kancelář tyto další služby:
 • zastupování klienta při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění
 • zastupování klienta při kontrolách daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru