Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Due dilligence

Služby spojené s provedením finančního due dilligence slouží investorům, kteří mají záměr kapitálově vstoupit nebo investovat do jiné společnosti. Tito investoři potřebují být ujištěni, že následně nebudou konfrontování s nepříjemnými skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí ze strany prodávajícího dostatečně informováni. K odhalení těchto skutečností slouží due dilligence.
Due dilligence je možno chápat jako proces celkového poznání, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu. Význam due dilligence v posledních letech stále narůstá.

Due dilligence může být podle zadání investora zaměřena na celou bilanci společnosti, na její aktiva i závazky, nebo se může týkat pouze vybraných oblastí.
Standardním výstupem z due dilligence je detailní zpráva pro zákazníka, která obsahuje rekapitulaci veškerých získaných informací a poznatků se zdůrazněním skutečností, které mají pro objednatele a jeho záměry rozhodující význam.