Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Audit pro zvláštní účely

Tento audit provádíme pro klienty, kteří požadují ověření určité vybrané části účetnictví pro speciální potřeby. Např. pro přípravná jednání o prodeji podniku nebo jeho části, ověření pohledávek a závazků při změnách ve vlastním kapitálu společnosti aj. Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané záležitosti.