Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Ověřování výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi propojenými osobami

Součástí finální fáze auditu je i ověření, zda údaje uvedené ve výroční zprávě a zprávě o vztazích odpovídají údajům v auditované účetní závěrce.

Předmětem ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je posouzení správnosti uvedených informací o vztazích a transakcích. Je posuzováno, zda informaci o zisku/ztrátě z transakcí jsou uvedeny správně a zda vztahy jsou správně popsány. Předmětem ověření však není posouzení jejich výhodnosti či nevýhodnosti.
Významné předpoklady a tvrzení vedení účetní jednotky jsou dokumentovány v prohlášení vedení účetní jednotky.