Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Daň z příjmů fyzických osob

• zpracování daňového přiznání
• možnost prodloužení termínu pro podání daňového přiznání
• jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně na základě plné moci
• průběžné daňové poradenství
• revize předložených daňových přiznání
• upozorňování na platební povinnosti včetně placení záloh
• zpracování daňových analýz v případě složitějších a mimořádných transakcí

Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování kalendáře placení záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.