Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Daň z nemovitostí a z převodu nemovitostí

Přiznání je zpracováváno na základě výpisů z katastru nemovitostí. Podklady o nemovitostech jsou zajišťovány klientem.
V případě, že pro klienta vedeme účetnictví a evidenci majetku, jsou podklady z katastru nemovitostí odsouhlaseny s touto evidencí.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladu pro placení záloh na daň z nemovitosti.

Pro klienty zajišťujeme na jejich žádost i zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí