Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Daňové poradenství

Poskytujeme daňové poradenství pro všechny typy subjektů.

Předmětem této služby mohou být při standardním rozsahu tyto činnosti:
• komplexní posouzení daňové situace zákazníka
• posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
• komplexní daňová péče o zákazníka - zpracování všech typů daňových přiznání , případně i daňových přiznání pro společníky
• upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
• daňové konzultace k aktuálním problémům
• aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
• daňová optimalizace - minimalizace daně při použití všech legálních prostředků
• vydávání stanovisek k různým sporným problémům zákazníka
• kontrola klientem již podaných daňových přiznání, eventuelně jejich následné opravy

Daňový dohled
Dohled nad vedením účetnictví z hlediska daní.
Pro zákazníky, kterým vedeme účetnictví je tento dohled samozřejmou součástí účetního zpracování.
Pro klienty, kteří zpracovávají účetnictví vlastními pracovníky, zajišťujeme podrobné nebo výběrové ověřování účetních zápisů z daňového hlediska.

Daňové zastupování
Zahrnuje služby daňového poradenství podle požadavků zákazníka včetně zastupování v daňových řízeních u příslušného finančního úřadu na základě udělené plné moci.