Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Daňová evidence

Služby daňové evidence jsou určeny pro klienty, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví. Pro tyto zákazníky zpracováváme podklady pro stanovení dílčího daňového základu z jejich podnikání. Pro zpracování používáme osvědčený software.

Rozsah standardně poskytovaných služeb:

• zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních evidencí
• kontrola úhrad závazků a pohledávek
• zpracování roční závěrky a daňového přiznání
• zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
• zastupování na úřadech