Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Rekonstrukce účetnictví

Nabízíme provedení rekonstrukce účetnictví za běžná i uzavřená účetní období včetně návazného zpracování dodatečných daňových přiznání.
Spolupracujeme s auditory, daňovými poradce i specialisty na zpracování mezd. Rekonstrukce účetnictví jsme tak schopni zpracovat za celé příslušné období plně v souladu s veškerými zákonnými předpisy.

Zaměřujeme se při tom na následující oblasti:

• kontrola úplnosti a náležitostí prvotních dokladů
• kontrola účtování a zůstatků účetních knih
• identifikace problémů a jejich řešení s klientem
• kontrola výstupů z účetnictví (rozvahy, výsledovky, saldokont, pohledávek a závazků, záznamní povinnosti k DPH), jejich prezentace a předání vedení 
  společnosti
• komunikace s úřady na základě plné moci.