Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Podvojné účetnictví

Standardně zajišťujeme pro své zákazníky tyto činnosti:

• sestavení účtového rozvrhu
• zaúčtování všech účetních dokladů
• vedení účetního deníku
• vedení hlavní knihy
• vedení pokladní knihy
• vedení knih pohledávek a závazků
• sledování zůstatků jednotlivých účtů
• vedení evidence dlouhodobého majetku
• zpracování přiznání k DPH, souhrnných hlášení a záznamních povinností
• zpracování účetní závěrky