Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Poradenství v oblasti mezd a personalistiky

V případě zájmu zákazníka poskytujeme tyto služby:

• zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
• zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech
• vypracování pracovních smluv a dohod
• zpracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru