Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Daň z příjmů právnických osob


• zpracování daňového přiznání
• možnost prodloužení termínu pro podání přiznání
• jednání s finančními úřady a zastupování daňového subjektu při kontrolách správce daně na základě plné moci
• revize předložených daňových přiznání
• upozorňování na platební povinnosti včetně placení záloh
• poradenství k daňovým otázkám ve všech oblastech daní
• zpracování daňových analýz v případě složitějších a mimořádných transakcí

Součástí zpracování přiznání je vyhotovení kalendáře pro placení záloh k dani z příjmu